Psychofysieke weerbaarheid

Psychofysieke Weerbaarheid (PW-ACT)

Korte beschrijving

PW-ACT is ontwikkeld vanuit Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

ACT is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie waarin mindfulness en gedragsactivatie op een experiëntiële wijze toegepast worden. Dit met als doel het vergroten van de psychologische flexibiliteit van de cliënt.

Dit laatste is gedefinieerd als de mate waarin iemand in staat is om op flexibele wijze om te gaan met onvermijdelijke negatieve ervaringen. Binnen PW-ACT worden de zes kernprocessen van ACT op ervaringsgerichte, niet-verbale wijze vorm gegeven door het toepassen van technieken uit diverse vechtsporten. 

PW-ACT wordt als aanvullende module toegepast bij reguliere ACT behandelingen.

Doelgroep

Mensen die lijden aan diverse vormen van psychopathologie, met name angststoornissen, depressie, burnout (aanpassingsstoornis), persoonlijkheidsproblematiek (Cluster B en C), impulsproblematiek en somatoforme stoornissen.

Team

Cliënten worden behandeld door een multidisciplinair team, bestaande uit een fysiotherapeut / vechtsportdocent en een gz-psycholoog / gedragstherapeut.

De psycholoog treedt bij PW-ACT superviserend op en coacht de vechtsportdocent. De teamleden overleggen regelmatig om hun behandeling af te stemmen.

Doel  en werkwijze

De therapie is bedoeld om te stoppen met praten over problemen en in plaats daarvan op lichamelijk actieve wijze nieuw gedrag uit te proberen. De gekozen technieken worden in overleg afgestemd op de individuele problematiek en kenmerken van de cliënt.

Voorbeelden hiervan:

Cliënten die geneigd zijn om negatieve emoties en gedachten te vermijden worden uitgedaagd dergelijke gedachten aan te gaan in oefeningen die deze emoties en gedachten juist uitlokken (exposure).

Cliënten die het lastig vinden om hun grenzen aan te geven worden uitgedaagd hun grenzen juist op te zoeken en te experimenteren met het bewaken van hun grens.

Cliënten die pathologische controle over hun (gevoels)leven willen houden wordt uitgedaagd om deze controle los te laten en te ervaren wat een dergelijke strategie oplevert. 

Bij alle oefeningen staat centraal dat cliënten leren om zich bewust te zijn van hun automatische en geconditioneerde responsen op stresserende prikkels (mindfulness), zich te heroriënteren op wat ze werkelijk van belang achten in hun leven (waarden) en bewust voor een waardevoller alternatief te kiezen (commitment), zelfs als dit een negatief gevoel of negatieve gedachten kan opleveren (acceptatie).

Klinische ervaring

De huidige klinische ervaring met PW-ACT is dat de module een grote meerwaarde kan hebben voor sommige cliënten.

“Wees als bamboe; in de storm buigt zij mee, zij veert altijd overeind en zij breekt nooit”